آدرس:چهار راه حافظ_خ حافظ جنوبی فروشگاه ورزشی آذرتردمیل

تلفن:۰۴۱۳۵۴۵۴۴۴۱

همراه:۰۹۱۴۱۰۹۲۰۴۱

ایمیل:azartredmill@gmail.com